TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC THANH NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN SINH.